Setas-Amanita-Muscaria

Totes les Famílies de Bolets Catalans de la Classe Agàrics, Ordre dels Russulals

icon-Carpeta.png Familia de les Russulacies:
icon-Articulo.png Lleterola de Peu Pelut
00-Lleterola-de-Peu-Pelut-3 00-Lleterola-de-Peu-Pelut-4 00-Lleterola-de-Peu-Pelut-Russulacies-02 00-Lleterola-de-Peu-Pelut-Russulacies 00-Lleterola-de-Peu-Pelut

Lleterola de Peu Pelut ~ Lactarius Atlanticus

Lactarius Atlanticus


Es comú trobar-la als alzinars i a les suredes. Surt al final de l'estiu i a la tardor.


La "lleterola de peu pelut" es un bolet no comestible que te olor a xinxa. Cal rebutjar aquest bolet.

La lleterola de peu pelut es un bolet aquós que despren o sua del mateix color del bolet.


Te un barret de 2-6 cm. de coloració uniforme de color ataronjat fosc com tot el bolet.
Làmines primes i bifurcades. Peu cilíndric e irregular.


Agàrics/Russul·lals/Lactarius


Russulàcies


Lactarius


Atlantikós/Atlanticus


icon-Articulo.png Pebras
00-Pebras-Russulals 01-Russula-Delica-Pebrassas 02-Russula-Delica-Pebrassas

Pebrassa Blanca ~ Russula Delica

Russula Delica


En boscs de planifolis, a les coníferes sobre terres calcaris. Surt a l'estiu i a la tardor.


El Pebràs o les Pebrassas blanques son un especie de bolet de la família de les Russulàcies que l'anomenan Pebràs o Pebrassa Blanca.

Es un bolet confusible amb d'altres de la seva classe com ara el Lactarius Vellereus que pot probocar problemes gastrointestinals greus ( Pebrassa Vellutada o Lactarius Vellereus ).

El Pebràs o Nicalo Blanc es un bolet comestible amb un to picant cuant son exemplars vells, que es pot confondre amb d'altres de la seva classe que no son comestibles com ara la Pebrassa Vellutada.


Barret Infundibuliforme, de peu i himeni de color Blanc Amb Tons Marrons pel barret , amb el tall no sua de color blanc i si al tall sua de color blanc tirant a groc, es la pebrassa vellutada dolenta que pot provocar trastorns gastrointestinals.

La Pebrassa blanca es bona i s'ha de diferenciar de la "Pebrassa Vellutada" perque aquesta ( la vellutada ) es mes blanca per sobre del barret i a mes a mes es mes petita de tamany, i es poden diferenciar pels tons marrons de la bona que es la Pebrassa blanca o Russula Delica.


Agàrics/Russul·lals/Russula


Russulàcies


Russula


Delica

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png Pinetell Bord
00-Russulacies-Pinatell-Bord-01 00-Russulacies-Pinatell-Bord-02 01-Fals-Rovello-Pinetell-Bord 02-Fals-Rovello-al-Bosc 03-Fals-Rovello-al-Bosc

Pinetell Bord ~ Lactarius Khrysos

Lactarius Chrysorreheus


En boscos planifolis. A vegades surt a cualsevol epoca de l'any pero preferentment a la tardor.


El Pinetell Bord o Lleterola de Llet Groga es la copia dolenta del Rovellò.

S'assembla molt al Rovellò i quan el talles es quan sua llet de color blanquinos i groguenc, i es reconeix per l'himeni blanc tirant a groc.

El barret es de colors taronges molt semblant al Rovellò, pero quan el gires i veus l'himeni de color groc, el coneixes, i quant el talles, sua llet de color Groga.

S'asemblen molt als rovellons ja que son de la mateixa familia i Surten també a la tardor i les pinedes entre pins.


Tons del barret de color molt ataronjats iguals als Rovellons, surten per les pinedes. Quan el talles sembla suar groc i cal rebutjar-lo.


Agàrics/Russul·lals/Lactarius


Russulàcies


Lactarius


Khrysós


icon-Articulo.png Pinetell Rovello
0-Lactarius-Pinetell-Rovello-al-Bosc 01-Rovellons-Lactarius-Deliciosus 02-Rovello-Lactarius-Deliciosus 03-Lactarius-Pinetell-Rovello 04-Rovellons-Lactarius-Deliciosus 05-Pinetell-Rovello-Lactarius-Deliciosus

Pinetell Rovello ~ Lactarius Deliciosus

Lactarius Deliciosus , Lactarius Sanguifluus, Lactarius Vinosus, Lactarius Semisanguifluus, Lactarius Salmonicolor


Associat als pins de les pinedes i als avets, desde terres baixes fins l'estatge subalpí. Surten a l'estiu, la tardor i al hivern, avans de les glaçades.


El Pinetell Rovellò, de la classe Agàrics/Russul·la/Lactarius de la familia de les Russules més coneguts com a Rovellons és un bolet excel·lent, de molt bon gust, i molt apreciat pels boletaires de Catalunya i p'els caçadors de bolets de molts indrets d'España.

A Catalunya es poden trobar fins a 5 espècies de rovellons comestibles.

Els Rovellons son de colors taronges, i vermells, amb taques de color verd, i cuant el talles, sembla suar taronja o vermell, pel tronc o peu del bolet, depenent del seu color i espècie.

Surten a la tardor per les pinedes i estatges subalpíns amb presencia d'avets, i son els bolets més populars entre els boletaires Catalans.

La Variant Lactarius Sanguifluus es de un color vermell intens, i sua vermell nomes tocar-lo per l'himeni, es mes vermell que d'altres espècies ( Lactarius Deliciosus ) que son més ataronjats.

La variant Lactarius Semisanguifluus tambe es de color vermell, i sua vermell al tallar-lo pel tronc o peu del bolet, però, menys intens que el Sanguifluus, a mes, també es diferencia del Lactarius Deliciosus pel seu color mes vermell que el ataronjat Deliciosus.


Barret infundibuliforme amb peu cilíndric amb tons de color molt ataronjats i vermells, amb taques de color verd, surten per les pinedes amb pins i avets.

Quan el talles, sembla suar vermell o tronja, depenent del color d'aquest, i si sua de color groc pot ser una lleterola ( Pinetell Bord ) que si asembla molt i que cal rebutjar.


Agàrics/Russul·lals/Lactarius


Russulàcies


Lactarius


Deliciosus, Sanguifluus, Vinosus, Semisanguifluus, Salmonicolor

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg
icon-Articulo.png Russula Llora
0-Llora-Russula-Cyanoxantha 0-Russula-Cyanoxantha-Llora 0-Russula-Llora-al-Bosc 0-Russulacies-Russula-Llora 1-Russula-Llora-al-Bosc

Llora ~ Russula Kyanos

Russula Cyanoxantha


En boscos de planifolis, a fagedes i rouredes. Surt a la tardor.


La Llora o russulà morada es un bolet de la família de les Russulàcies, no comestible i no apreciat gastronómicament.

Aquesta russulà te un to morat de color vermell fosc i es el bolet indicatiu de que es una zona que te rovellons a la vora.

La russulà morada. jo personalment no la agafo.


El Barret es pla de color lila i vermell i es descoloreix amb la pluja, es de peu blanc, el himeni i peu blanc.


Agàrics/Russul·lals/Compactae


Russulàcies


Russula


Kyanós