Setas-Amanita-Muscaria

Totes les Famílies de Bolets Catalans de la Classe Agàrics, Ordre dels Russulals

icon-Carpeta.png Familia de les Russulacies:
icon-Articulo.png Pebrassa
Lactarius-Vellereus-Pebrassas-01 Lactarius-Vellereus-Pebrassas-02

Pebrassa ~ Lactarius Vellereus

Lactarius Vellereus


Els Pebrassos o Pebrassas son un especie de bolet de la família dels Lactarius que l'anomenan Pebrassa Vellutada o Terrandos Vellutat.
Es un bolet prou bo amb un to picant quan surt a les pinedes i es tipus com el rovellò.


Barret Infundibuliforme, Blanc Amb Tons Marrons, de himeni blanc clar i de peu tambe blanc que amb el tall sua de color blanc tipus rovellò.


Agàrics/Russul·lals/Lactarius


Russulàcies


Lactarius


Vellereus

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg
icon-Articulo.png Pinetell Bord
00-Russulacies-Pinatell-Bord-01 00-Russulacies-Pinatell-Bord-02 01-Fals-Rovello-Pinetell-Bord 02-Fals-Rovello-al-Bosc 03-Fals-Rovello-al-Bosc

Pinetell Bord ~ Lactarius Khrysos

Lactarius Chrysorreheus


El Pinetell Bord o Lleterola es la Copia dolenta del Rovellò. S'assembla molt i quan el talles es quan es reconeix per l'himeni blanc tirant a groc.
És de colors Taronges molt Semblant Al Rovellò del Barret, pero quan el gires i veus l'himeni de color groc, el coneixes, i quant el talles, sua de color Groc.
S'asemblen molt als rovellons ja que son de la mateixa familia i Surten a la tardor.


Tons de color molt ataronjats, surten per les pinedes amb pins. Quan el talles sembla suar groc i cal rebutjar-lo.


Agàrics/Russul·lals/Lactarius


Russulàcies


Lactarius


Khrysós


icon-Articulo.png Pinetell Rovello
0-Lactarius-Pinetell-Rovello-al-Bosc 01-Rovellons-Lactarius-Deliciosus 02-Rovello-Lactarius-Deliciosus 03-Lactarius-Pinetell-Rovello 04-Rovellons-Lactarius-Deliciosus 05-Pinetell-Rovello-Lactarius-Deliciosus

Pinetell Rovello ~ Lactarius Deliciosus

Lactarius Deliciosus , Lactarius Sanguifluus , Lactarius Indigo


El Lactàrius Deliciosus o Pinetell, Mes Conegut com a Rovellò és Excel·lent, de molt bon gust i molt apreciat pels boletaires i per els caçadors de bolets.
El Lactarius Deliciosus És de colors Verds, Taronges, i vermells, i cuant el talles, sembla suar taronja, vermell, depenent del color del bolet.

Surten a la tardor per les pinedes i son els bolets mes populars entre els boletaires Catalans.
La Variant Lactarius Sanguifluus es de color vermell i sua vermell nomes tocar-lo per l'himeni, es mes vermell que d'altres ( Lactarius Deliciosus ) més ataronjats.
També hi ha una variant que surt a America Que Te uns Tons Liles i Blaus Molt Caracteristics Que S'anomena "Lactarius Indigo".
Els Lactarius Vellereus ( Pebrassa ) També es d'aquesta Familia el cual també es un Lactarius en Aquest Cas Blanc.


Barret infundibuliforme amb peu cilíndric amb Tons de color molt ataronjats vermells inclus alguns de verd, surten per les pinedes amb pins. Quan el talles sembla suar vermell o tronja, i si sua de color groc pot ser una lleterola ( Pinetell Bord ) que si asembla i cal rebutjar.


Agàrics/Russul·lals/Lactarius


Russulàcies


Lactarius


Deliciosus, Sanguifluus

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg
icon-Articulo.png Russula Llora
0-Llora-Russula-Cyanoxantha 0-Russula-Cyanoxantha-Llora 0-Russula-Llora-al-Bosc 0-Russulacies-Russula-Llora 1-Russula-Llora-al-Bosc

Llora ~ Kyanos Russula

Russula Cyanoxantha


La Llora es un bolet de la família de les Russulàcies, bò pero no apreciat gastronómicament. Jo personalment no els agafo.


El Barret es pla de color lila i vermell i es descoloreix amb la pluja, es de peu blanc, el himeni i peu blanc.


Agàrics/Russul·lals/Compactae


Russulàcies


Kyanós


Russula

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpg