Setas-Amanita-Muscaria

Totes les Famílies de Bolets de la Classe Agàrics, Ordre dels Agaricals

icon-Carpeta.png Familia de les Agaricacies:
icon-Articulo.png Apagallums
01-Apagallums-Macrolepiota-Procera

Apagallums ~ Macrolepiota Procera

Macrolepiota Procera


Surt als boscs aclarits, en llocs oberts, preferentment en terres silicis. Surt al final d'estiu i a la tardor.


La Macrolepiota Procera o Els Apagallums son de la família de les Agaricàcies, de bona qualitat. Es un Bolet Molt Gran y es Molt Caracteristic

Com a Caracteristica única, te Que el Peu, S'ha de Rebutjar i nomes es menja el barret de tot el bolet.


De barret pla ( Quant es Gran ), convex ( Quan es Mitja ) i hemisféric ( Quan es Jove ) de color blanca en el Barret Amb Taques circulars de color marrò, de himeni blanc i peu marró, peu fibros.


Agàrics/Agaricals/Macrolepiota


Agaricàcies


Macrolepiota


Procera

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg
icon-Articulo.png Bola de Neu Anisada
0-Bola-de-Neu-Anisada-Agarikon-Arvensis

Bola de Neu Anisada ~ Agarikon Arvensis

Agaricus Arvensis


En grups en prats, camps, pastures i clarianes. Poden apareixer a la primavera i a la tardor.


La Bola de Neu Anisada és de la família de les Agaricàcies, de bona qualitat. Cal rebutjar els exemplars vells.


Barret pla ( Quan es Gran ) , Convex ( Quan es Mitja ) , Hemisféric ( Quan es Jove ) Blanca en el Barret, amb el barret de menys de 20 cm i amb taques petites de color marró, de himeni marró Tirant a Negre i peu blanc, amb anell i els exemplars vells quedan oberts com un paraigües.


Agàrics/Agaricals/Agaricus


Agaricàcies


Agarikón


Arvensis

Puntuació del Autor:

icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Enabled.jpg icon-Estrella-Disabled.jpgicon-Carpeta.png Familia de les Amanitacies:
icon-Articulo.png Amanita Blanca
01-Amanita-Proxima

Amanita Blanca ~ Amanita Proxima

Amanita Proxima


En boscs planifolis i alzinars. Surt a la tardor.


Les Amanites Proximes son de la família de les Amanitàcies, Es un Bolet Molt Gran y es Molt Caracteristic y Es Pot Comfondre amb l'Amanita Ovoidea
Les Amanites Blanques Són Bolets Que es poden confondre amb les amanites phalloides (tòxiques) o amb algunes altres amanites i tot i que algunes són comestibles, lo recomanable és escollir l'Ou de Reig i Rebutjar Totes les Altres Amanites, Siguin o No Comestibles Ja Que Entre les de la Família hi mortals.


Barret pla i convex de color Blanca en el Barret Tirant a Marro, amb petites taques de color blanc, de himeni blanc i peu cilíndricde color blanc, amb anell.


Agàrics/Agaricals/Amanita


Amanitàcies


Amanita


Proxima


icon-Articulo.png Cul Blanc
00-Amanita-Ovoidea-Amanitacies 00-Cul-Blanc-~-Amanita-Ovoidea-01 00-Cul-Blanc-~-Amanita-Ovoidea-02 00-Cul-Blanc-~-Amanita-Ovoidea-03 01-Cul-Blanc-Amanita-Ovoidea-01 02-Amanita-Ovoidea-Cul-Blanc-01 02-Amanita-Ovoidea-Cul-Blanc-02

Cul Blanc ~ Amanita Ovoidea

Amanita Ovoidea


Surt als alzinars i a les pinedes de terra baixa, preferentment sobre terres calcaries. Surt a l'estiu i començament de la tardor.


La Amanita Ovoidea és un Bolet Comestible, però de Mala Qualitat, No Apreciat Culinariament.
Surt dels primers a la temporada d'estiu i tardor, i es l'indicatiu de que surtiran els bolets de tota mena quan es mantingui la humitat ambiental.


De barret de Blanc Hemisféric Quan es Jove, convex i pla quan madura, Amb Himeni Blanc, de color Blanc amb Taques Blanques per Sobre, de Peu Blanc Sense Anell.

Algunes persones li diuen el champiño silvestre per el gust i la forma hemisférica del seu barret, amb un peu cilíndric.


Agàrics/Russulals/Amanita


Amanítàcies


Amanita


Ovoidea


icon-Articulo.png Reig Bord
01-Amanita-Muscaria-Reig-Bord 02-Amanita-Muscaria-Reig-Bord 03-Amanita-Muscaria-Reig-Bord

Reig Bord ~ Amanita Muscaria

Amanita Muscaria


En boscs de coníferes caducifolis, a les fagedes, sota els bedolls de l'estatge montà. Surt a la tardor.


El Bolet Reig Bord o Amanita Muscaria és Tóxic amb efectes al·lucinògens i psicotròpics. Cal Rebutjar-lo.


El Reig Bord es un Bolet Casi Inconfundible, Ya Que No Hi Ha d'Altres Amb Aquestes Caracteristiques, De Barret Vermell Amb Taquetes Blanques, y de Peu Blanc Amb Anell al Tronc del Bolet Amb Bolva, a més, es molt caracteristic y surt en moltes de les publicacions generals en molts àmbits.


Agàrics/Agaricals/Amanitacia


Amanítàcies


Amanita


Muscaria

icon-Carpeta.png Familia de les Coprinacies:
icon-Articulo.png Pixaca de Garsa i Bolet de Tinta
0-Coprinacies-Pixaca-de-Garsa-Barret 0-Coprinacies-Pixaca-de-Garsa

Pixaca de Garsa i Bolet de Tinta ~ Kopros Pix

Coprinus Picaceus ( Pixaca de Garsa ) / Coprinus Comatus ( Bolet de Tinta )


En boscs clars i alterats de planifolis amb abundant materia orgànica. Surt a la tardor.


La Pixacà de Garsa es de la família de les coprinàcies, amb mal aspecte, que s'utilitzaba per escriure amb la tinta que es fa al barret.
Es un bolet No Comestible i de mal aspecte, cal rebutjar-lo.

El Bolet de Tinta també de la família de les coprinàcies, amb mal aspecte També, Pero Comestible de Jove, pero donat que pot confondre amb la Pixaca de Garsa, Jo Personal-ment no l'agafo.


El Barret de la Pixaca de Garsa es Acampanat, Sol Ser Més Curt de Barret que el Bolet de Tinta, Que te un Barret Ovoide, es molt caracteristic, per les Petites taques que es forman al voltant, es confundible amb el Bolet de Tinta, que es semblant aquest pero com remarco, Ovoide de Barret.


Agàrics/Cortinarials/Cortinarius


Coprinàcies


Kópros


Pix ( Pixaca de Garsa )
Comatus ( Bolet de Tinta )